1. Vuoden 2022 vuosikokous

Kokous pidettiin 2.4.2022 osoitteessa Välimerenkatu 13, Helsinki. Paikalla oli reilut parikymmentä yhdistyksen jäsentä.

Vuodelle 2022 valittiin puheenjohtaja ja hallitus
Viininkasvattajien puheenjohtajaksi valittiin uudelle kaudelle Kari Latvus. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Esa-Matti Lautala, Jari Suvilehto, Jussi Tenho, Esa Wikman, Sirpa Kytölä. Varajäseniksi Esa Tervo, Joonas Huhtaniemi ja Harri Höglund.

Jäsenmaksujen suuruus pidettiin ennallaan.

Edellisen vuoden toiminnasta antaa kuvan alla oleva toimintakertomus 2021 ja tulevista suunnitelmaista kertoo vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta

Vuosijuhlan esitelmän piti yhdistyksen sihteeri Sirpa Kytölä

2. Suomen Viininkasvattajat ry:n toimintakertomus vuonna 2021

Yleistä
Toimintavuonna Suomessa vallitsi koronapandemia, joka merkittävällä tavalla esti kokoavaa toimintaa. Tämä heijastui myös yhdistyksen toimintaan.

Vuosikokous 2021

Vuosikokous pidettiin 16.10.2021 Pälkäneellä Helena Tiililän viinitilan yhteydessä olevissa tiloissa. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin myös viinitilaan.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa-Matti Lautala ja sihteeriksi Kari Latvus.

Vuosikokouksessa käytiin läpi vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2019. 

Vuoden 2020 tilejä ei voitu käsitellä, koska tilinpäätös ja toimintakertomus oli tekemättä ja ne päätettiin käsitellä vuoden 2022 vuosikokouksessa.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Kari Latvus ja jäseniksi Sirpa Kytölä, Harri Höglund, Esa-Matti Lautela ja Jari Suvilehto, varajäseniksi Sampo Tolkki, Jussi Tenho, Esa Tervo.

Hallituksen kokoukset

Hallitus on pitänyt vuonna 2021 kolme kokousta: 2.11., 16.11. ja 8.12.

Talous

Vuosikokous 16.10.2021 valtuutti hallituksen keräämän jäsenmaksun vuodelta 2021. Hallitus harkitsi asiaa, mutta päätyi siihen, että jäsenmaksua ei kerätä, koska yhdistyksen toiminta on ollut vuoden 2021 aikana pienimuotoista. Ratkaisun seurauksena yhdistyksen varat vähenivät ja jatkossa tulee varainhankintaan kiinnittää erityistä huomiota.

Toiminnasta

Jussi Tenho laati satokyselyn, jolla kartoitettiin lukuisia kysymyksiä: lajikkeet, kasvatusala, sato 2021 ja tulevaisuuden näkymät. 

Satokysely julkaistiin yhdistyksen nettisivustolla vuoden 2022 alussa.

Julkaisutoiminta

Painettua Viininlehden vuosikertaa ei julkaistu. Sen sijaan on pyritty virkistämään muuta viestintää internet-sivujen avulla sekä jäsenille suunnatun suljetun Facebook-ryhmän ja kaikille avoimen Facebook-ryhmän avulla. 
Puheenjohtaja lähetti marraskuussa sähköpostilla tiedotteen ja sama tiedote lisättiin internetsivuille.

3. Suomen viininkasvattajat ry:n toimintasuunnitelma 2022-2023

Toimintaa toteutetaan yhdistyksessä pyrkien edistämään viinikasvatusta Suomessa pitkäjänteisesti ja ottaen huomioon rajalliset resurssit, jotka yhdistyksellä on jäsenistössä ja toimintaan muuten osallistuvilta.
Hallituksen tehtävänä on organisoida jäsenistöä aktiiviseen toimintaan. Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan 10% vuosittain.

Vuonna 2022-2023
– vuosikokouksen yhteydessä järjestetään vuosijuhla
– tarjotaan mahdollisuus viininkasvattajien tuottamien viinien arviointiin (viinibarometri)
– toteutetaan kuohuviinikurssi keväällä 2022 ja viininvalmistuksen peruskurssi syksyllä 2022
– organisoidaan vierailuja suomalaisilla viinitarhoilla
– pidetään yllä yhdistyksen viinitarhaa Tuorlassa
– viestitään puheenjohtajan kirjein, suljetun fb-ryhmän ja internetsivujen avulla
– tehdään alaa tunnettavaksi instagramtilin ja avoimen fb-ryhmän avulla
– kerätään syksyllä vuotuinen satokysely (viininkasvatusbarometri)
– panostetaan jäsenhankintaan

Talousarvion pääkohdat

Jäsenmaksu: liittyminen 10€, vuosimaksu 35€, kolmivuotinen jäsenmaksu 100€, ainaisjäsenmaksu 350€
– jäseniä noin 90
– mahdolliset avustukset
– mahdolliset kurssituotot

Vuosijuhlassa Ainoa Wineryn tasting

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.